دکترعلي شريعتمداري
 
تاريخ و محل تولد: 1302، شيراز
 
دكتر علي شريعتمداري تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در شهر شيراز به پايان رسانيد و موفق به اخذ درجه ليسانس در دو رشته‌ي فلسفه و علوم تربيتي در سال 1332 و علوم قضايي در سال 1335 شد. وي كارشناسي ارشد رشته آموزش متوسطه را در سال 1336 از دانشگاه ميشيگان و دكتراي فلسفه، تعليم و تربيت و  برنامه ريزي درسي را در سال 1338 از دانشگاه تنسي دريافت كرد.
   دكتر شريعتمداري خدمات آموزشي خود را از آموزش و پرورش آغاز كرد و طي سال‌هاي 1321 تا 1328 به عنوان آموزگار و از سال 1330 لغايت 1335 به‌عنوان دبير به تدريس پرداخت. وي از سال 1339 به عنوان دانشيار علوم تربيتي دانشگاه شيراز و از سال 1343 به عنوان استاد علوم تربيتي دانشگاه اصفهان به تدريس مشغول شد و طي سال‌هاي 1344 تا 1346 به عنوان استاد مدعو در دانشگاه‌هاي اينديا و تنسي نيز به تدريس مشغول بود. دكتر شريعتمداري از سال 1358 تاكنون استاد تعليم و تربيت در دانشگاه تربيت معلم تهران است.
   از اهم سمت‌هاي اجرايي دكتر شريعتمداري سرپرستي دانشكده علوم تربيتي دانشگاه اصفهان، عضويت در ستاد انقلاب فرهنگي، سرپرستي گروه علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سرپرستي گروه‌هاي برنامه‌ريزي در شوراي عالي برنامه ريزي، كميته علوم تربيتي، شوراي خبرگان بدون مدرك، و عضويت در هيات مركزي گزينش استاد، شوراي آموزش و پرورش، و رياست فرهنگستان علوم جمهوي اسلامي ايران بوده است. دكتر شريعتمداري همچنين عضو شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور، سرپرست موسسه تحقيقات تربيتي دانشگاه تربيت معلم و عضو شوراي پژوهشي دانشگاه اصفهان بوده است. وي سابقه عضويت در هيات رئيسه انجمن‌هاي ايراني تعليم و تربيت، فلسفه تعليم و تربيت، و نيز انجمن روانشناسي ايران را دارد. دكتر شريعتمداري مدال درجه يك علمي و نشان درجه يك تعليم و تربيت جمهوري اسلامي ايران را نيز دريافت كرده است و مدير مسئول چهار مجله علمي بوده است.
     دكتر شريعتمداري مولف 24 جلد كتاب، مترجم 6 عنوان كتاب، مولف 70 عنوان مقاله علمي، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و مترجم 18 مقاله و مجله علمي بوده است.
     از جمله آثار استاد مي‌توان به كتاب‌هاي آموزش در حوزه و دانشگاه، روشنفكر كيست، تعليم و تربيت اسلامي، جايگاه علوم انساني در توليد علم، چگونگي ارتقاء سطح علمي كشور، نقد و خلاقيت در تفكر، نقد آرا برخي از دانشمندان معاصر، تعاليمات حضرت علي (ع)  و نظر شهيد مطهري، و سياست و خردمندي اشاره كرد.
   ويژگي ممتاز دكتر شريعتمداري، همراهي هميشگي فعاليت علمي، مذهبي و سياسي ايشان از ابتداي جواني تاكنون بوده است.