دکتر محمود ساعتچی
توضیح: زندگی­نامه­ی حاضر از وب­ سایت شخصی دکتر محمود ساعتچی برگرفته شده است. شایان ذکر است دکتر محمود ساعتچی به درجه استادی نائل و بر این اساس در وب­سایت شخصی با عنوان پروفسور دکتر محمود ساعتچی معرفی شده­اند اما از آنجا که در وب­سایت و خبرنامه­ی انجمن روانشناسی ایران، برای هیچ­کدام از استادان، عنوان پروفسور استفاده نمی­شود؛ بر این اساس، در معرفی ایشان نیز از این عنوان استفاده نشده است. همچنین به جز اضافه کردن یک کلمه داخل کروشه و ِاعمال موارد ویرایشی نظیر نیم­فاصله، هیچ دخل و تصرفی بر متن مستخرج از وب­سایت شخصی به­عمل نیامده است.
محمود ساعتچي كه در مهرماه 1383 با مرتبه استادي پايه 28 به خواست خود و به منظور معرفي گسترده­تر زمينه­ی روانشناسي بهره­وري به مديران سراسر كشور، به افتخار بازنشستگي نائل شده است، كماكان به تدريس در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاه­ها، اشتغال دارد. وي در ســال 1344، درجهء كارشناسي و در سال 1347 درجهء كارشناسي ارشد خود را در رشته علوم اجـتماعي از دانشگاه تهران دريافت كرد؛ طي سال هاي 1344 تا 1345 بخشي از دورهء خدمت نظام وظيفه را در دانشكدهء پياده شيراز و بخش ديگر را به عنوان افسر نيروي هوايي در قسمت تستينگ آن نيرو (در تهران) طي كرد. در سال 1346به عنوان كمك كارشناس به استخدام سازمان امور اداري و استخدامي كشور درآمد و پس از چندي به «پُست» مُعاونت قسمت آزمون سازيِ اداره كل آزمايش و انتخاب آن سازمان، منصوب شد. در اين زمان، ضمن بهره گيري از تجارب حاصل از اجراي جلسات گوناگون ومتعدد مصاحبة استخدامي فردي و گروهي، در سال 1347 اولين كتاب مصاحبة استخدامي را در زبان فارسي، به چاپ رسانيد. محمودساعتچي از سال 1348 با تدريس درس روانشناسي عمومي در مدرسه عالي ادبيات وزبان هاي خارجي، كار تدريس در دانشگاه را آغاز كرد.
در همين دوره نيز شروع به ترجمه و اقتباس كتاب اصول روانشناسي، اثر نرمان، ل. مان نمود. اين كتاب درسال 1353 در دو جلد كامل انتشار يافت و به صورت يكي از معتبرترين و پرفروش ترين كتاب هاي مرجع روانشناسي در زبان فارسي درآمد. درسال 1353 دورهء دكتراي روانشناسي را در دانشگاه اله­آباد در هند به اِتمام رسانيد و به عنوان عضوهيأت علمي به مركزآموزش مديريت دولتي، منتقل گرديد. دراين مركز، ضمن عضويت در هيأت علمي، به ترتيب رياست قسمت انتشارات وترجمه، مديريت امور مطالعات و پژوهش، سرپرستي گروه مديريت آموزش (در دوره كارشناسي ارشد) و در سال 1358 نيز سرپرستي موقت مركز آموزش مديريت دولتي را عهده­دار گرديد.
محمود ساعتچي طي سال هاي 1353 تا 1363، ضمن عضويت در هيأت علمي آن مركز، ابتدا مدتي مديريت داخليِ مجله فنون اداري و رياست دفترِ كانون علوم اداري ايران را عهده دار گرديد و سپس مدتي نيز مسئوليت چاپ و انتشار فصلنامه مديريت امروز، به عهده او گذاشته شد. در سال1357، به دعوت سازمان ملل براي بازديد ازمراكز آموزش مديريت در انگلستان و مشاركت در برگزاري يكي از اين دوره ها، به كالج هِنلي در انگلستان عزيمت كرد؛ در سال 1358 به عنوان عضو افتخاري كميسيون ملي يونسكو در ايران انتخاب شد و ضمن همكاري در برگزاري سال جهاني كودك، به ايراد سخنراني هاي هفتگي و ماهانهء راديويي براي خانواده ها، پرداخت؛ درسال 1359 {به تعبیری}اولين دفتر مشاورهء روانشناسي در ايران را تأسيس كرد؛ درسال 1360 به مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني، بعداً به گروه روانشناسيِ باليني دانشگاه علامه طباطبايي و در سال 1378 نيز به گروه مديريت دولتي همان دانشگاه منتقل و عهده­دار تدريس دروسي نظير: آسيب­شناسي رواني، رواندرماني (نظري و عملي) بهداشت رواني، روانشناسي كار، روانشناسي صنعتي،‌ توسعه سازمان،‌ استراتژي هاي مديريت آموزشي،‌ بررسي روابط فرد و سازمان،‌ مديريت رفتار سازماني پيشرفته، تحليل رفتاري در سازمان­هاي اداري،‌ سمينار مسائل رفتاري و... گرديد. از سال 1353تاكنون محمود ساعتچي بيش از “ 2350 ” همايش يا كارگاه آموزشي يك تا پنج روزه را در زمينه­هايِ گوناگونِ روانشناسي بهره­وري، روانشناسيِ كار و روانشناسي كاربردي براي مديران سازمان هاي دولتي و بخش­هاي خصوصي در تهران و شهرهاي مختلف كشور، برگزار كرده است. در اين كارگاه هاي آموزشي، محمود ساعتچي توانسته است امكان آشنايي هزاران مدير و كارشناس شاغل در سازمان هاي توليدي، خدماتي‌‌، آموزشي، درماني، نظامي، پژوهشي و نظاير آن را در بخش­هاي دولتي و خصوصي، با ابعاد گوناگون كاربردهاي مفاهيم اساسي روانشناسي در كار، سازمان و مديريت و به ويژه با روانشناسي بهره­وري، فراهم آورد. محمود ساعتچي كه اكنون، (1) رياست پژوهشكده علوم انساني پارس، (2) مديريت مؤسسه روانشناسي بهره وري، (3) مسئوليت مركز خدمات مشاوره اي سلامت ذهن را عهده­دار مي باشد، به عنوان ارائه دهنده، ‌تدوين كننده و معرف رشتهء جديدي از دانش روانشناسي كاربردي تحت عنوان روانشناسي بهره­وري شناخته مي­شود.
محمود ساعتچي در چند سال اخير، براي سازماندهي ديدگاه هاي خود در اين زمينه، نظريهء چند عاملي بهره وري و پارادايم يا مدل­وارهء معروف به مُناباماس (مدل نظام­مند انتخاب و به كارگيري اثربخش منابع انساني در سازمان) و روانشناسي بهره وري، كوشيده است تا اين نظريه و مدل­واره را در كتابي تحت عنوان روانشناسي بهره­وري،‌ به جامعه مديران كشور و نيز استادان و دانشجويان رشته­هاي گوناگون روانشناسي،‌ جامعه شناسي،‌ مديريت،‌ مهندسي صنايع و... در دانشگاه ها و به همه كساني كه اهميت نظريه هاي بومي را مي­شناسند، ارائه دهد و هزاران مدير شاغل در سازمان هاي گوناگون كشور را با اين نظريه و مدل­واره، آشنا سازد، محمود ساعتچي در تلاش براي تحقق بخشيدن به اين اعتقاد خود مي­باشد كه: كشوري مي­تواند در جنگ اقتصادي سال­هاي قرن بيست و يكم و اقتصاد آزاد جهاني پيروز شود و به آرمان­هاي اقتصادي، صنعتي، اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي و انقلابي خود دست يابد و در نتيجهء آن، در رديف كشورهاي مستقل، آزاد و آبرومند جهان درآيد كه ابتدا با فراهم آوردن امكانات آموزشي فراگير، مداوم و مناسب براي مديران و ديگر كاركنان سازمان­ها،‌ از مرحله بحران مديريت و رهبري در سازمان هاي گوناگون كشور عبور كند و با اعتقاد راسخ و صرف هزينه و زمان كافي، تلاش گسترده، بي وقفه و نظام­مندي را جهت تحقق بخشيدن به شعار جديدتر مديريت، يعني؛ اَبَر رهبري در اين سازمان ها، معطوف سازد و فرصت هاي طلايي را كه در زمان حال براي تحقق بخشيدن به چنين آرماني در اختيار دارد، از دست ندهد. پرثمرترين تلاش مديران كشور، فراهم آوردن بستر مناسب براي افزايش بهره وري سازماني و بهره وري ملي است.
تاكنون از محمود ساعتچي بيش از 130 مقاله علمي، روانشناسي، اجتماعي، انتقادي و... در فصلنامه ها، ماهنامه ها، مجلات هفتگي و روزنامه ها به چاپ رسيده و 20 عنوان كتاب درسيِ دانشگاهي را تأليف،ترجمه و اقتباس و تخليص نموده است. نمونه هايي از اين كتاب­ها عبارتند از:‌ مصاحبه استخدامي (چاپ 2)، اصول روانشناسي (در دو جلد/ چاپ 15)، روانشناسي در كار، سازمان و مديريت (چاپ2)، روانشناسي بهره وري (چاپ 5)، روانشناسي كار (چاپ 6)، روانشناسي كاربردي براي مديران (چاپ 8)، مشاوره و رواندرماني (چاپ 3)، نظريه هاي مشاوره و رواندرماني (چاپ 3)، نظريه پردازان و نظريه ها در روانشناسي (چاپ 3)، اصول و فنون اجراي مصاحبه: استخدامي، ارزشيابي و باليني، (چاپ 4)، زمينه روانشناسي (تك جلدي)‌ اثر اتكينسون و هيلگارد ترجمه محمود ساعتچي و ديگران....
سوابق تحصیلات دانشگاهی :
1-ليسانس علوم اجتماعي از دانشگاه تهران در سال 1344.
2-ليسانس نظامي از دانشكده پياده نظام ارتش (شيراز) در سال 1345.
3-فوق ليسانس علوم اجتماعي از دانشگاه تهران در سال 1347.
4- دكتراي (Ph.D.) روانشناسي از دانشگاه اله آباد (Allahabad University) هندوستان در سال 1353.
5- طي دوره تخصصي راهبردها، فنون و روش هاي عملي كاربردي روانشناسي در برگزاري دوره هاي آموزش مديريت عالي در كالج هنلي (Henly)، انگلستان (لندن) در سال 1357.