بیست و هشتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران


اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت :

محورهای همایش     

 1- مبانی نظری و چشم اندازها ی علوم شناختی در تعلیم وتربیت
 -2
روانشناسي شناختي و تعليم و تربيت
- 3  
مغزو اعصاب  و تعليم و تربيت
- 4  
زبان‌شناسي شناختي  و تعليم و تربيت
- 5  
فلسفه ذهن  و تعليم و تربيت
-6  
هوش مصنوعي  و تعليم و تربيت

تاريخ هاي مهم
آخرین مهلت ارسال چكيده               31/02/1390
اعلام پذيرش چكيده                       31/04/1390
آخرین مهلت ارسال مقالات          1390/05/31             
اعلام پذیرش نهایی                       31/06/1390
شروع ثبت نام همایش                   15/06/1390
برگزاری همایش                         3-2آذرماه 1390
Address:
http://cse.um.ac.ir
Email:
cse@um.ac.ir


فراخوان مقاله بیست و هشتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

بیست و هشتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران
24
تا 26 آبان 1390
مهلت ارسال مقالات تا 31 خردادماه 1390
پذیرش مقالات از طریق سایت کنگره
www.ipacongress.ir    

موضوعات مرتبط با روانپزشکی اجتماعی در اولویت می باشند که عناوینی مانند
موارد زیر را پوشش می دهد:
-
‏ سلامت روان جوانان
-
سلامت روان سالمندان
-
مسائل جنسیتی در روانپزشکی
-
روانپزشکی فرهنگی
-
رسانه‏ ها و روانپزشکی
-
نیازهای پاسخ داده نشده روانپزشکی در گروههای خاص
-
سبک زندگی در جوامع شهری
-
مداخلات میان رشته‏ای
-
سلامت روان و آسیب های اجتماعی


روابط عمومی انجمن روانشناسی ایران